My Aloha
Tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra
Nhập đầy đủ thông tin cả nhân và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do BTC cung cấp.
bắt đầu

10h00

07/02/2020

kết thúc

00h00

16/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

22 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
45 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
22

Lượt đăng ký

45

Lượt thi

Đăng ký nhanh: