My Aloha
Tìm hiểu kiến thức Pháp luật và các bài lý luận chính trị năm 2020
bắt đầu

00h00

01/10/2020

kết thúc

00h00

31/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29,589 thí sinh đăng ký
 • 1
  8,251 thí sinh tại Trường ĐH Cần Thơ
 • 2
  4,598 thí sinh tại Quận Đoàn Ninh Kiều
 • 3
  3,617 thí sinh tại Trường CĐ Y tế
 • 4
  2,227 thí sinh tại Trường CĐ Cần Thơ
 • 5
  1,514 thí sinh tại Quận Đoàn Ô Môn
 • 6
  1,456 thí sinh tại Trường ĐH Y dược
 • 7
  1,363 thí sinh tại Trường ĐH Tây Đô
 • 8
  1,352 thí sinh tại Quận Đoàn Bình Thủy
 • 9
  1,059 thí sinh tại Quận Đoàn Thốt Nốt
 • 10
  751 thí sinh tại Huyện Đoàn Phong Điền
 • 11
  659 thí sinh tại Trường ĐH Nam Cần Thơ
 • 12
  419 thí sinh tại Huyện Đoàn Cờ Đỏ
 • 13
  390 thí sinh tại Trường CĐ KT Kỹ thuật
 • 14
  378 thí sinh tại Huyện Đoàn Thới Lai
 • 15
  340 thí sinh tại Trường ĐH KT - Công nghệ
 • 16
  291 thí sinh tại Trường CĐ Nghề
 • 17
  279 thí sinh tại ĐK CQ Dân Chính Đảng
 • 18
  185 thí sinh tại ĐK Doanh nghiệp TPCT
 • 19
  163 thí sinh tại Đoàn TN Công an TP
 • 20
  148 thí sinh tại Quận Đoàn Cái Răng
 • Xem thêm
43,951 thí sinh đã thi
 • 1
  12,631 thí sinh tại Trường ĐH Cần Thơ
 • 2
  6,300 thí sinh tại Quận Đoàn Ninh Kiều
 • 3
  5,965 thí sinh tại Trường CĐ Y tế
 • 4
  3,610 thí sinh tại Trường CĐ Cần Thơ
 • 5
  2,033 thí sinh tại Quận Đoàn Ô Môn
 • 6
  1,896 thí sinh tại Trường ĐH Tây Đô
 • 7
  1,892 thí sinh tại Quận Đoàn Bình Thủy
 • 8
  1,859 thí sinh tại Trường ĐH Y dược
 • 9
  1,731 thí sinh tại Quận Đoàn Thốt Nốt
 • 10
  1,010 thí sinh tại Huyện Đoàn Phong Điền
 • 11
  1,003 thí sinh tại Trường ĐH Nam Cần Thơ
 • 12
  639 thí sinh tại Huyện Đoàn Cờ Đỏ
 • 13
  584 thí sinh tại Trường CĐ KT Kỹ thuật
 • 14
  542 thí sinh tại Huyện Đoàn Thới Lai
 • 15
  482 thí sinh tại Trường ĐH KT - Công nghệ
 • 16
  407 thí sinh tại ĐK CQ Dân Chính Đảng
 • 17
  388 thí sinh tại Trường CĐ Nghề
 • 18
  307 thí sinh tại ĐK Doanh nghiệp TPCT
 • 19
  248 thí sinh tại Đoàn TN Công an TP
 • 20
  211 thí sinh tại Quận Đoàn Cái Răng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
29,589

Lượt đăng ký

43,951

Lượt thi

Đăng ký nhanh: