banner
bắt đầu

08h00

19/01/2021

kết thúc

21h00

06/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Ban tổ chức
Đơn vị đồng hành
38
Lượt đăng kí
 • 1 1 thí sinh tại Phòng Kế toán
 • 2 1 thí sinh tại Phòng Hành chính nhân sự
70
Lượt dự thi
 • 1 2 thí sinh tại Phòng Hành chính nhân sự
 • 2 1 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nho Quan
 • 3 1 thí sinh tại LĐLĐ Huyện Hoa Lư
 • 4 1 thí sinh tại Phòng Kế toán
 • Chưa có kết quả thi
 • 1thinh huynh
 • 2Trâm Anh
 • 3Nguyen Minh Thư
 • 4Chí Bình
 • 5Vo Tan Luon
 • 6Nguyễn Như Quỳnh
 • 7Thái Hữu Phan
 • 8Tran Em
 • 9Quản trị viên
 • 10mai ngọc phạm
Xem thêm