banner
Tìm hiểu kiến thức Môi trường biển
bắt đầu

08h00

19/01/2021

kết thúc

21h00

06/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/09/2021
Đến 18h00 ngày 05/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 06/09/2021
Đến 18h00 ngày 12/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 13/09/2021
Đến 18h00 ngày 19/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 20/09/2021
Đến 18h00 ngày 26/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/09/2021
Đến 18h00 ngày 05/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 06/09/2021
Đến 18h00 ngày 12/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 13/09/2021
Đến 18h00 ngày 19/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 20/09/2021
Đến 18h00 ngày 26/09/2021
Trao giải
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
38
Lượt đăng kí
 • 1 1 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nho Quan
 • 2 1 thí sinh tại LĐLĐ Huyện Hoa Lư
 • 3 1 thí sinh tại Phòng Hành chính nhân sự
 • 4 1 thí sinh tại Phòng Kế toán
70
Lượt dự thi
 • 1 2 thí sinh tại Phòng Hành chính nhân sự
 • 2 1 thí sinh tại LĐLĐ Huyện Hoa Lư
 • 3 1 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nho Quan
 • 4 1 thí sinh tại Phòng Kế toán
 • Chưa có kết quả thi
 • 1thinh huynh
 • 2Trâm Anh
 • 3Nguyen Minh Thư
 • 4Chí Bình
 • 5Vo Tan Luon
 • 6Nguyễn Như Quỳnh
 • 7Thái Hữu Phan
 • 8Trần cường em
 • 9Quản trị viên
 • 10mai ngọc phạm
 • 11Nguyễn Nhật Lam
 • 12Gịp Bội Chi
 • 13Nqọc Bích
 • 14Vân Anh
 • 15Hào Đặng
 • 16Nguyễn Tấn Huy
 • 17Phạm Thị Minh Hương
 • 18Nhi Nguyễn
 • 19Ngan Thai
 • 20Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
 • 21Nguyễn Hào
 • 22Nguyễn Vũ Bách
 • 23Chloe Shuii
 • 24Nguyễn Thị Quế Chi
 • 25Đan Lynh
 • 26Lê Thị Huỳnh Giao
 • 27An Phạm
 • 28Lê Khải
 • 29Thịnh
 • 30Bao Yen
 • 31NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN
 • 32Đoàn Ngọc Nhi
 • 33Trần Nương
 • 34Vo Tuyen
 • 35Nguyễn Chí Công
 • 36Nguyên Thị Đời
 • 37Trần Tính
 • 38tricker
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC