banner
Tìm hiểu kiến thức Môi trường biển
bắt đầu

08h00

19/01/2021

kết thúc

21h00

06/08/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/09/2021
Đến 18h00 ngày 05/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 06/09/2021
Đến 18h00 ngày 12/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 13/09/2021
Đến 18h00 ngày 19/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 20/09/2021
Đến 18h00 ngày 26/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/09/2021
Đến 18h00 ngày 05/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 06/09/2021
Đến 18h00 ngày 12/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 13/09/2021
Đến 18h00 ngày 19/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 20/09/2021
Đến 18h00 ngày 26/09/2021
Trao giải
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
106
Lượt đăng kí
 • 1 24 thí sinh tại Phòng Hành chính nhân sự
 • 2 15 thí sinh tại Ban Giám Đốc
 • 3 13 thí sinh tại Ban điều hành
 • 4 11 thí sinh tại Phòng Kế toán
 • 5 8 thí sinh tại Phòng Bán hàng & Tư vấn sản phẩm
 • 6 8 thí sinh tại Phòng Phát triển sản phẩm
 • 7 1 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nho Quan
 • 8 1 thí sinh tại LĐLĐ Huyện Hoa Lư
Xem thêm
249
Lượt dự thi
 • 1 66 lượt thi tại Phòng Hành chính nhân sự
 • 2 36 lượt thi tại Phòng Bán hàng & Tư vấn sản phẩm
 • 3 33 lượt thi tại Ban Giám Đốc
 • 4 19 lượt thi tại Ban điều hành
 • 5 15 lượt thi tại Phòng Phát triển sản phẩm
 • 6 13 lượt thi tại Phòng Kế toán
 • 7 1 lượt thi tại LĐLĐ Huyện Hoa Lư
 • 8 1 lượt thi tại LĐLĐ huyện Nho Quan
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1thinh huynh
 • 2Đặng Tấn Tài
 • 3Lê Văn Thú
 • 4Nguyễn Băng Phương Thụy
 • 5Hoa Hướng Dương
 • 6Nguyễn Văn A
 • 7Nhan Lê
 • 8Hoài Nguyễn Thu
 • 9Huynh Mai Bao Châu
 • 10nguyenchinh4689@gmail.com
 • 11Trâm Anh
 • 12Nguyen Minh Thư
 • 13Cọp Con
 • 14Tú Nguyễn
 • 15Phạm Phan Tường Vy
 • 16Chí Bình
 • 17Vo Tan Luon
 • 18Nguyễn Như Quỳnh
 • 19Thái Hữu Phan
 • 20Thao Nguyễn
 • 21Minh Quân
 • 22Dương Văn Lợi
 • 23Hồng Hương
 • 24haicover055@gmail.com
 • 25Phạm Thị Trang
 • 26Trần cường em
 • 27Quản trị viên
 • 28mai ngọc phạm
 • 29Nguyễn Nhật Lam
 • 30Gịp Bội Chi
 • 31Nqọc Bích
 • 32Vân Anh
 • 33Mai Sơn Trường
 • 34Nguyễn Tiến Hỷ
 • 35Hoàng Con
 • 36Nguyễn phúc lâm
 • 37Huy Nghiêm Anh
 • 38Phương Phạm
 • 39Nguyễn Hữu Thịnh
 • 40Nguyễn Thị Mỹ Hảo
 • 41Phặm Đăng Thế Anh
 • 42Euphoria Đinh
 • 43Vothicamngan
 • 44Trường Dayy
 • 45Tra My Nguyen
 • 46anhbn2709@gmail.com
 • 47Minh Hiển
 • 48Nguyễn Kỳ Duyên
 • 49Quỳnh Anh
 • 50Sơn thị ngọc hương
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
4080