My Aloha
TÌM HIỂU ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ (2017 - 2022)
Vòng 4: Cuộc thi tìm hiểu Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2017 - 2022)
bắt đầu

18h00

24/07/2020

kết thúc

18h30

24/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  2 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
9 thí sinh đã thi
 • 1
  7 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  2 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
9

Lượt đăng ký

9

Lượt thi

Đăng ký nhanh: