My Aloha
TÌM HIỂU ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ (2017 - 2022)
Vòng 3: Cuộc thi tìm hiểu Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2017 - 2022)
bắt đầu

18h00

10/07/2020

kết thúc

18h25

10/07/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: