My Aloha
TÌM HIỂU ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ (2017 - 2022)
Vòng 2: Cuộc thi tìm hiểu Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2017 - 2022)
bắt đầu

18h00

26/06/2020

kết thúc

18h10

26/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

201 thí sinh đăng ký
 • 1
  72 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  37 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 3
  18 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 4
  16 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 5
  16 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  11 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 7
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP BRVT
 • 9
  4 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 12
  3 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Mỏ - Địa chất
 • 13
  3 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật công nghệ
 • 14
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 15
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • Xem thêm
215 thí sinh đã thi
 • 1
  83 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  43 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 3
  19 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 4
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 5
  11 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 6
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 7
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 8
  7 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP BRVT
 • 9
  5 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 10
  3 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Mỏ - Địa chất
 • 12
  3 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật công nghệ
 • 13
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 14
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 15
  1 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
201

Lượt đăng ký

215

Lượt thi

Đăng ký nhanh: