My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  52 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 2
  29 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 3
  29 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 4
  28 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 5
  20 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 6
  9 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 7
  7 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Thới Nhì
 • 8
  6 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 9
  4 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 10
  3 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Bà Điểm
 • 11
  2 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 12
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 13
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 14
  1 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 15
  1 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 16
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Thượng
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  5,222 lượt thi tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 2
  3,788 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 3
  1,050 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  364 lượt thi tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 5
  342 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 6
  190 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 7
  102 lượt thi tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 8
  84 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Thới Nhì
 • 9
  82 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 10
  60 lượt thi tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 11
  46 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Bà Điểm
 • 12
  38 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 13
  34 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 14
  20 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Xuân
 • 15
  18 lượt thi tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 17
  2 lượt thi tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 18
  2 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Thượng
 • 19
  2 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 195
  Tổng lượt đăng ký
 • 11,452
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: