My Aloha
TÌM HIỂU DÂN SỐ, SỨC KHỎE SINH SẢN, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
bắt đầu

09h00

31/10/2018

kết thúc

23h55

11/11/2018

cuộc thi sẽ kết thúc trong

195 thí sinh đăng ký
 • 1
  52 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 2
  29 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 3
  29 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 4
  28 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 5
  20 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 6
  9 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 7
  7 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Thới Nhì
 • 8
  6 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 9
  4 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 10
  3 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Bà Điểm
 • 11
  2 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 12
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Thượng
 • 13
  1 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 14
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 15
  1 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 16
  1 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 17
  1 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • Xem thêm
11,452 thí sinh đã thi
 • 1
  5,222 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 2
  3,788 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 3
  1,050 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  364 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 5
  342 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 6
  190 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 7
  102 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 8
  84 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Thới Nhì
 • 9
  82 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 10
  60 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 11
  46 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Bà Điểm
 • 12
  38 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 13
  34 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 14
  20 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Xuân
 • 15
  18 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 16
  6 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 17
  2 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Thượng
 • 18
  2 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
195

Lượt đăng ký

11,452

Lượt thi

Đăng ký nhanh: