My Aloha
Tìm hiểu chủ quyền về biển đảo, biên giới
bắt đầu

00h00

11/06/2021

kết thúc

23h59

25/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

144 lượt đăng ký
 • 1
  41 thí sinh tại Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 2
  33 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 2
 • 3
  29 thí sinh tại Đoàn - Đội Tiểu học Tân Định
 • 4
  20 thí sinh tại Đoàn - Đội Tiểu học Định Phước
 • 5
  8 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 4
 • 6
  7 thí sinh tại Chi Đoàn Mẫu Giáo Tân Đinh
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn Thanh niên công nhân
 • 8
  2 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 1
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn quân sự
 • Xem thêm
141 lượt dự thi
 • 1
  40 thí sinh tại Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 2
  32 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 2
 • 3
  29 thí sinh tại Đoàn - Đội Tiểu học Tân Định
 • 4
  20 thí sinh tại Đoàn - Đội Tiểu học Định Phước
 • 5
  8 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 4
 • 6
  7 thí sinh tại Chi Đoàn Mẫu Giáo Tân Đinh
 • 7
  2 thí sinh tại Đoàn - Hội Khu phố 1
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Thanh niên công nhân
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn quân sự
 • Xem thêm
 • 1
  tran dang duy
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 2
  Nguyễn Minh Tuấn
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 3
  Ngọc Đức
  Đoàn - Hội Khu phố 2
 • 4
  Nguyễn Minh Thông
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 5
  Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Đoàn - Đội Tiểu học Tân Định
 • 6
  Hoa Dại
  Đoàn - Đội Tiểu học Tân Định
 • 7
  Nguyễn Linh Linh
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 8
  Nguyễn Thị Ngọc Bích
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 9
  Thanh Tuyền
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 10
  Nguyễn Trọng Đạt
  Đoàn - Hội Khu phố 2
 • 11
  Nhii Nhii
  Đoàn - Hội Khu phố 4
 • 12
  Phạm Trần Anh Tú
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 13
  Nguyễn Duy Cường
  Đoàn - Hội Khu phố 2
 • 14
  Bồ Minh Nhựt
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 15
  Nguyễn Minh Thông
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 16
  Hoa Dại
  Đoàn - Đội Tiểu học Tân Định
 • 17
  Bảo Huỳnh Thế
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 18
  Nguyễn Thị Kiều Nhi
  Đoàn - Hội Khu phố 1
 • 19
  Phạm Tú
  Đoàn - Đội Trung học cơ sở Bình Phú
 • 20
  Chiến Nguyễn
  Đoàn - Hội Khu phố 2
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
144

Lượt đăng ký

141

Lượt thi

Đăng ký nhanh: