My Aloha
TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MAC-LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP
bắt đầu

08h00

07/08/2020

kết thúc

08h00

13/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

85 thí sinh đăng ký
 • 1
  15 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TTCC 2
 • 2
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TTCC 1
 • 3
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CỦ CHI
 • 4
  7 thí sinh tại CHI ĐOÀN DÂN QUÂN
 • 5
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 1
 • 6
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN ABC
 • 7
  5 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
 • 8
  5 thí sinh tại ĐƠN VỊ KHÁC
 • 9
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 2
 • 10
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 8
 • 11
  3 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS 2
 • 12
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TÂY BẮC
 • 13
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH TÂN THÀNH
 • 14
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 6
 • 15
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN PHÒNG KHÁM THIÊN Ý
 • 16
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 5
 • Xem thêm
144 thí sinh đã thi
 • 1
  26 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TTCC 2
 • 2
  24 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TTCC 1
 • 3
  18 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CỦ CHI
 • 4
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 1
 • 5
  11 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN ABC
 • 6
  9 thí sinh tại CHI ĐOÀN DÂN QUÂN
 • 7
  9 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 8
 • 8
  8 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 2
 • 9
  8 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
 • 10
  7 thí sinh tại ĐƠN VỊ KHÁC
 • 11
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 5
 • 12
  4 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS 2
 • 13
  2 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN TÂY BẮC
 • 14
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN KHU PHỐ 6
 • 15
  1 thí sinh tại CHI ĐOÀN PHÒNG KHÁM THIÊN Ý
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 03/08/2020

THÔNG BÁO

thống kê
85

Lượt đăng ký

144

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi