My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

30/09/2018

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  136 thí sinh tại Đoàn trường THPT Sương Nguyệt Anh
 • 2
  124 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phan Liêm
 • 3
  104 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phan Thanh Giản
 • 4
  38 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tán Kế
 • 5
  27 thí sinh tại Khác
 • 6
  20 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện
 • 7
  14 thí sinh tại Xã đoàn Mỹ Nhơn
 • 8
  11 thí sinh tại Xã đoàn Phú Ngãi
 • 9
  6 thí sinh tại Xã đoàn An Ngãi Tây
 • 10
  6 thí sinh tại Xã đoàn An Ngãi Trung
 • 11
  5 thí sinh tại Xã đoàn An Bình Tây
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phan Ngọc Tòng
 • 13
  4 thí sinh tại Đoàn ủy Liên cơ
 • 14
  3 thí sinh tại Xã đoàn An Thủy
 • 15
  3 thí sinh tại Xã đoàn Tân Mỹ
 • 16
  3 thí sinh tại Xã đoàn Vĩnh An
 • 17
  2 thí sinh tại Xã đoàn Bảo Thuận
 • 18
  2 thí sinh tại Thị trấn Đoàn
 • 19
  2 thí sinh tại Xã đoàn Tân Hưng
 • 20
  2 thí sinh tại Xã đoàn Mỹ Hòa
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  189 lượt thi tại Đoàn trường THPT Sương Nguyệt Anh
 • 2
  139 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phan Liêm
 • 3
  104 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phan Thanh Giản
 • 4
  54 lượt thi tại Đoàn trường THPT Tán Kế
 • 5
  28 lượt thi tại Khác
 • 6
  19 lượt thi tại Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện
 • 7
  17 lượt thi tại Xã đoàn Phú Ngãi
 • 8
  11 lượt thi tại Xã đoàn Mỹ Nhơn
 • 9
  9 lượt thi tại Xã đoàn An Ngãi Tây
 • 10
  8 lượt thi tại Xã đoàn An Thủy
 • 11
  7 lượt thi tại Xã đoàn An Bình Tây
 • 12
  6 lượt thi tại Xã đoàn Vĩnh An
 • 13
  5 lượt thi tại Xã đoàn An Ngãi Trung
 • 14
  4 lượt thi tại Xã đoàn Tân Mỹ
 • 15
  4 lượt thi tại Đoàn ủy Liên cơ
 • 16
  3 lượt thi tại Xã đoàn Bảo Thuận
 • 17
  3 lượt thi tại Xã đoàn Mỹ Hòa
 • 18
  2 lượt thi tại Xã đoàn Phước Tuy
 • 19
  1 lượt thi tại Xã đoàn Mỹ Thạnh
 • 20
  1 lượt thi tại Thị trấn Đoàn
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 530
  Tổng lượt đăng ký
 • 629
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Sang

Địa chỉ: Ba Tri, Bến Tre
Tel: 03475522675
Email: vphuyendoanbatribentre2018@gmail.com

Đăng ký nhanh: