My Aloha
TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TUẦN 2 - Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu 28 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
bắt đầu

14h00

07/07/2019

kết thúc

14h00

14/07/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

258 thí sinh đăng ký
 • 1
  81 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  65 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  32 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 4
  22 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 5
  16 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  16 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 7
  11 thí sinh tại Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 8
  10 thí sinh tại Đoàn khối trường học
 • 9
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 10
  2 thí sinh tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 • Xem thêm
371 thí sinh đã thi
 • 1
  132 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  90 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  41 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 4
  29 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 5
  22 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  22 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 7
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 8
  15 thí sinh tại Đoàn khối trường học
 • 9
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 10
  2 thí sinh tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 • Xem thêm
 • 1
  Yoga Zuka
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  Quang Tien
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 3
  Lê Văn Quyền
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 4
  Minh Khoa
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 5
  Lê Thị Lợi
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 6
  Vịt Xấu Xí
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 7
  Nguyễn Đình Phước
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 8
  Dien Tommy
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 9
  Đỗ Văn Hòa
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 10
  Tuấn Anh
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 11
  Đoàn Kết
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 12
  one vui vui one
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 13
  Đỗ Linh
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 14
  Xuân Vi
  Huyện đoàn Long Điền
 • 15
  Trần Quỳnh Ngọc
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 16
  Đỗ Thị Thơ
  Thành đoàn Vũng tàu
 • 17
  Quỳnh Ngọc
  Thành đoàn Bà Rịa
 • 18
  Trương Thị Thanh Tuyền
  Đoàn khối trường học
 • 19
  Bùi Ai Giôn
  Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 20
  Trần Trinh
  Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
thống kê
258

Lượt đăng ký

371

Lượt thi

Đăng ký nhanh: