My Aloha
TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TUẦN 1 - Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu 28 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
bắt đầu

14h00

01/07/2019

kết thúc

14h00

07/07/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

378 thí sinh đăng ký
 • 1
  101 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  87 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  58 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 4
  48 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 5
  47 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  17 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 7
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 8
  4 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 9
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 10
  3 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 11
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 • 13
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật công nghệ
 • Xem thêm
512 thí sinh đã thi
 • 1
  147 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  109 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  84 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 4
  73 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 5
  56 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  20 thí sinh tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 7
  6 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
 • 8
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 9
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 10
  4 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 11
  1 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
378

Lượt đăng ký

512

Lượt thi

Đăng ký nhanh: