My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  101 thí sinh tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  87 thí sinh tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  58 thí sinh tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 4
  48 thí sinh tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 5
  47 thí sinh tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  18 thí sinh tại Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 7
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 8
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 9
  4 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 10
  3 thí sinh tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 11
  2 thí sinh tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  147 lượt thi tại Thành đoàn Bà Rịa
 • 2
  109 lượt thi tại Huyện đoàn Long Điền
 • 3
  84 lượt thi tại Thành đoàn Vũng tàu
 • 4
  73 lượt thi tại Huyện đoàn Côn Đảo
 • 5
  56 lượt thi tại Huyện đoàn Đất Đỏ
 • 6
  20 lượt thi tại Đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn
 • 7
  6 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 8
  6 lượt thi tại Huyện đoàn Châu Đức
 • 9
  5 lượt thi tại Huyện đoàn Xuyên Mộc
 • 10
  4 lượt thi tại Thị đoàn Phú Mỹ
 • 11
  1 lượt thi tại Đoàn Công ty Cao su Bà Rịa
 • 12
  1 lượt thi tại Đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 378
  Tổng lượt đăng ký
 • 512
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:
Tel: 0918033272
Email: mainguyen2388@gmail.com

Đăng ký nhanh: