My Aloha
Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Gio Linh 2020
Cuộc thi do UBND Huyện Gio Linh tổ chức
bắt đầu

08h00

20/10/2020

kết thúc

17h00

03/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

229 thí sinh đăng ký
 • 1
  31 thí sinh tại Xã Gio Mai
 • 2
  30 thí sinh tại TT Gio Linh
 • 3
  29 thí sinh tại Xã Gio Hải
 • 4
  28 thí sinh tại Xã Gio Châu
 • 5
  13 thí sinh tại Xã Gio Sơn
 • 6
  10 thí sinh tại Xã Gio An
 • 7
  8 thí sinh tại Xã Gio Việt
 • 8
  8 thí sinh tại Xã Trung Sơn
 • 9
  6 thí sinh tại Phòng Nội vụ
 • 10
  6 thí sinh tại Phòng GD-ĐT
 • 11
  5 thí sinh tại Phòng Văn hóa thông tin
 • 12
  5 thí sinh tại TT Cửa Việt
 • 13
  4 thí sinh tại Xã Linh Trường
 • 14
  4 thí sinh tại Thanh tra huyện
 • 15
  3 thí sinh tại Phòng Y tế
 • 16
  3 thí sinh tại Phòng TN-MT
 • 17
  3 thí sinh tại Xã Trung Hải
 • 18
  3 thí sinh tại VP HĐND và UBND huyện
 • 19
  3 thí sinh tại Xã Hải Thái
 • 20
  3 thí sinh tại Phòng TC-KH
 • Xem thêm
216 thí sinh đã thi
 • 1
  32 thí sinh tại Xã Gio Mai
 • 2
  30 thí sinh tại TT Gio Linh
 • 3
  29 thí sinh tại Xã Gio Hải
 • 4
  26 thí sinh tại Xã Gio Châu
 • 5
  13 thí sinh tại Xã Gio Sơn
 • 6
  10 thí sinh tại Xã Gio An
 • 7
  8 thí sinh tại Xã Gio Việt
 • 8
  8 thí sinh tại Xã Trung Sơn
 • 9
  6 thí sinh tại Phòng Nội vụ
 • 10
  5 thí sinh tại TT Cửa Việt
 • 11
  4 thí sinh tại Xã Linh Trường
 • 12
  3 thí sinh tại Phòng TN-MT
 • 13
  3 thí sinh tại Xã Trung Hải
 • 14
  3 thí sinh tại Xã Hải Thái
 • 15
  3 thí sinh tại Phòng Văn hóa thông tin
 • 16
  3 thí sinh tại Xã Phong Bình
 • 17
  3 thí sinh tại Phòng TC-KH
 • 18
  3 thí sinh tại Phòng LĐ-TB&XH
 • 19
  3 thí sinh tại Thanh tra huyện
 • 20
  3 thí sinh tại Xã Gio Mỹ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
229

Lượt đăng ký

216

Lượt thi

Đăng ký nhanh: