banner
bắt đầu

08h00

18/10/2021

kết thúc

21h00

24/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
Trao giải
7847
Lượt đăng kí
 • 1 1,291 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 1,141 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 3 1,048 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 4 910 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 807 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 761 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 588 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 419 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 313 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 183 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
 • 11 176 thí sinh tại CĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc
 • 12 148 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lập Thạch
 • 13 49 thí sinh tại CĐ các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • 14 8 thí sinh tại CĐ Công ty cổ phần Prime Group
 • 15 5 thí sinh tại CĐCS Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên
 • 16 4 thí sinh tại CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
14589
Lượt dự thi
 • 1 2,388 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 2,134 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 3 1,912 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 4 1,649 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 1,585 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 1,257 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 1,213 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 826 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 638 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 322 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
 • 11 301 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lập Thạch
 • 12 249 thí sinh tại CĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc
 • 13 81 thí sinh tại CĐ các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • 14 14 thí sinh tại CĐCS Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên
 • 15 13 thí sinh tại CĐ Công ty cổ phần Prime Group
 • 16 7 thí sinh tại CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
 • 1NguyễnHương
 • 2Nguyễn Thị Mai Anh
 • 3Pham Quynh Nga
 • 4Nguyễn Thị Cúc
 • 5Diep Thị Sang
 • 6Nguyễn Thị Loan
 • 7Nguyên Thi Thuy Hai
 • 8Dương Thị Hải
 • 9Trần Thị Thanh
 • 10Lưu Thị Lân
 • 11Nguyễn Xuân Bộ
 • 12Chúc Phương Dương
 • 13Manh Nguyen
 • 14Ngân Nguyễn
 • 15Thảo Đặng
 • 16Vũ Thị Thu
 • 17Huong Thanh
 • 18Cẩm Tú
 • 19Cấn Thị Thanh Dung
 • 20TRần Thị Hồng
 • 21Trần Thị Kế
 • 22Mùa Hói
 • 23Hoàng Thị Cát
 • 24Vũ Thị Hằng
 • 25Hương Đặng
 • 26An Nguyên
 • 27Kiêu thị thuỷ
 • 28Đỗ tiến manh
 • 29Trần Thị Thanh
 • 30nguyen thi thảo
 • 31Hoang Thi Yen
 • 32Nguyễn Thị Hải Yến
 • 33Dương Oanh
 • 34Nguyễn Thị Phượng
 • 35Vũ Thu Hiền
 • 36Bùi Minh Đức
 • 37Khổng Thị Thanh Tâm
 • 38Trần Thanh Hiền
 • 39
 • 40Phạm Ngọc Khiết
 • 41thao ta
 • 42Nguyễn Phú Thọ
 • 43ly Trần
 • 44Phương Vũ Thu
 • 45Hưng Nguyễn quốc
 • 46Lyliem
 • 47Minh Anh Phạm
 • 48Nguyễn Thị Dung
 • 49Hà Thị Phương Anh
 • 50Thuyphuong
Xem thêm
 • 1NguyễnHương
 • 2Nguyễn Thị Mai Anh
 • 3Pham Quynh Nga
 • 4Nguyễn Thị Cúc
 • 5Diep Thị Sang
 • 6Nguyễn Thị Loan
 • 7Đặng Thế Anh
 • 8Nguyên Thi Thuy Hai
 • 9Bùi Minh Hải
 • 10Trần Quang Loan
 • 11Dương Bách Thắng
 • 12Đỗ Hà Giang
 • 13Dương Thị Hải
 • 14Trần Văn Quân
 • 15Lê Sỹ Bang
 • 16Nguyễn Văn Hoàn
 • 17Trần Thị Ngọc Hà
 • 18Lê Thị Lan
 • 19Đỗ Văn Suất
 • 20Trần Thị Thanh
 • 21Lưu Thị Lân
 • 22Nguyễn Xuân Bộ
 • 23Chúc Phương Dương
 • 24Vũ Thị Hằng
 • 25Manh Nguyen
 • 26Trần Hùng Trung
 • 27Ngân Nguyễn
 • 28Thảo Đặng
 • 29Vũ Thị Thu
 • 30Huong Thanh
 • 31Cẩm Tú
 • 32Cấn Thị Thanh Dung
 • 33TRần Thị Hồng
 • 34Trần Phượng
 • 35Hưng Nguyễn quốc
 • 36Nguyễn thị tuyết mai
 • 37Trần Thị Kế
 • 38Mùa Hói
 • 39Hoàng Thị Cát
 • 40Hương Đặng
 • 41Cù Thị Thu Hiền
 • 42Cường Nguyễn
 • 43An Nguyên
 • 44Dương Thị Lan
 • 45Kiêu thị thuỷ
 • 46Đỗ tiến manh
 • 47Kimoanh
 • 48Trần Thị Thanh
 • 49nguyen thi thảo
 • 50Nguyễn Thị Phượng
Xem thêm