My Aloha
Tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019
Thí sinh trả lời 20 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ mỗi lần thi (thi tối đa 3 lần), chọn 1 đáp án đúng.
bắt đầu

08h00

04/05/2021

kết thúc

16h30

14/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

226 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  27 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa CNTT
 • 3
  18 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa KT-TC
 • 4
  17 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa QTKD
 • 5
  14 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa QHQT
 • 6
  13 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa NN&VHPĐ
 • 7
  12 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa Luật
 • 8
  12 thí sinh tại Tổ CĐ Văn phòng P. QT-TV
 • 9
  11 thí sinh tại Tổ CĐ Tổ phục vụ
 • 10
  10 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa DL-KS
 • 11
  10 thí sinh tại Tổ CĐ Tổ Bảo vệ
 • 12
  9 thí sinh tại Tổ CĐ Văn phòng P.CT-TC-CTSV
 • 13
  8 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa LLCT
 • 14
  6 thí sinh tại Tổ CĐ Phòng Đào tạo
 • 15
  4 thí sinh tại Tổ CĐ Ban ĐBCL&TTGD
 • 16
  4 thí sinh tại Tổ CĐ Ban KH-HT-ĐTSĐH
 • 17
  4 thí sinh tại Tổ CĐ Phòng ĐN-TH-HC
 • 18
  3 thí sinh tại Tổ CĐ Thư viện
 • 19
  1 thí sinh tại Tổ CĐ Ban Khảo thí
 • Xem thêm
373 thí sinh đã thi
 • 1
  60 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa Ngoại ngữ
 • 2
  46 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa CNTT
 • 3
  29 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa QTKD
 • 4
  28 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa Luật
 • 5
  28 thí sinh tại Tổ CĐ Tổ phục vụ
 • 6
  25 thí sinh tại Tổ CĐ Tổ Bảo vệ
 • 7
  21 thí sinh tại Tổ CĐ Văn phòng P. QT-TV
 • 8
  20 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa KT-TC
 • 9
  19 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa QHQT
 • 10
  18 thí sinh tại Tổ CĐ Văn phòng P.CT-TC-CTSV
 • 11
  15 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa DL-KS
 • 12
  14 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa NN&VHPĐ
 • 13
  11 thí sinh tại Tổ CĐ Ban KH-HT-ĐTSĐH
 • 14
  10 thí sinh tại Tổ CĐ Khoa LLCT
 • 15
  9 thí sinh tại Tổ CĐ Ban ĐBCL&TTGD
 • 16
  9 thí sinh tại Tổ CĐ Phòng Đào tạo
 • 17
  5 thí sinh tại Tổ CĐ Thư viện
 • 18
  4 thí sinh tại Tổ CĐ Phòng ĐN-TH-HC
 • 19
  2 thí sinh tại Tổ CĐ Ban Khảo thí
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
226

Lượt đăng ký

373

Lượt thi

Đăng ký nhanh: