My Aloha
Tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuần 4: từ ngày 03/5/2021 đến 7/5/2021
bắt đầu

03h17

03/05/2021

kết thúc

16h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

522 thí sinh đăng ký
719 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
522

Lượt đăng ký

719

Lượt thi

Đăng ký nhanh: