My Aloha
TÌM HIỂU 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2021) - CHẶNG 2
71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV (09/01/1950 – 2021) - 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 2021) - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
bắt đầu

08h45

03/02/2021

kết thúc

23h55

06/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

353 thí sinh đăng ký
 • 1
  54 thí sinh tại Khác
 • 2
  49 thí sinh tại 12A9
 • 3
  45 thí sinh tại 12A3
 • 4
  26 thí sinh tại 10A3
 • 5
  20 thí sinh tại 12A8
 • 6
  17 thí sinh tại 11A3
 • 7
  17 thí sinh tại 10A6
 • 8
  16 thí sinh tại 11A2
 • 9
  16 thí sinh tại 10A8
 • 10
  15 thí sinh tại 10A4
 • 11
  12 thí sinh tại 10A5
 • 12
  9 thí sinh tại 11A1
 • 13
  9 thí sinh tại 10A2
 • 14
  7 thí sinh tại 10A1
 • 15
  6 thí sinh tại 12A4
 • 16
  4 thí sinh tại 12A2
 • 17
  4 thí sinh tại 11A4
 • 18
  4 thí sinh tại 10A9
 • 19
  3 thí sinh tại 12A10
 • 20
  3 thí sinh tại 11A7
 • Xem thêm
801 thí sinh đã thi
 • 1
  126 thí sinh tại 10A5
 • 2
  116 thí sinh tại 11A1
 • 3
  84 thí sinh tại 12A9
 • 4
  82 thí sinh tại Khác
 • 5
  73 thí sinh tại 12A3
 • 6
  38 thí sinh tại 10A1
 • 7
  34 thí sinh tại 12A8
 • 8
  32 thí sinh tại 10A3
 • 9
  27 thí sinh tại 10A6
 • 10
  27 thí sinh tại 10A4
 • 11
  24 thí sinh tại 11A2
 • 12
  23 thí sinh tại 11A3
 • 13
  21 thí sinh tại 10A8
 • 14
  18 thí sinh tại 10A2
 • 15
  18 thí sinh tại 11A8
 • 16
  8 thí sinh tại 12A4
 • 17
  8 thí sinh tại 10A9
 • 18
  7 thí sinh tại 12A2
 • 19
  6 thí sinh tại 11A7
 • 20
  6 thí sinh tại 11A4
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
353

Lượt đăng ký

801

Lượt thi

Đăng ký nhanh: