My Aloha
Tìm hiểu 90 năm truyền thống Đoàn
bắt đầu

08h00

20/02/2021

kết thúc

08h00

10/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

422 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại 12C10
 • 2
  38 thí sinh tại 10A2
 • 3
  35 thí sinh tại 11B8
 • 4
  33 thí sinh tại 11B4
 • 5
  29 thí sinh tại 12C12
 • 6
  29 thí sinh tại 11B9
 • 7
  25 thí sinh tại 10A10
 • 8
  23 thí sinh tại 11B11
 • 9
  22 thí sinh tại 10A1
 • 10
  18 thí sinh tại 12C13
 • 11
  14 thí sinh tại 12C3
 • 12
  12 thí sinh tại 12C1
 • 13
  12 thí sinh tại 11B6
 • 14
  11 thí sinh tại 10A3
 • 15
  10 thí sinh tại 10A12
 • 16
  10 thí sinh tại 11B13
 • 17
  10 thí sinh tại 10A4
 • 18
  9 thí sinh tại 10A8
 • 19
  8 thí sinh tại 10A9
 • 20
  7 thí sinh tại 10A5
 • Xem thêm
419 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại 12C10
 • 2
  38 thí sinh tại 10A2
 • 3
  35 thí sinh tại 11B8
 • 4
  33 thí sinh tại 11B4
 • 5
  29 thí sinh tại 12C12
 • 6
  29 thí sinh tại 11B9
 • 7
  25 thí sinh tại 10A10
 • 8
  23 thí sinh tại 11B11
 • 9
  21 thí sinh tại 10A1
 • 10
  18 thí sinh tại 12C13
 • 11
  14 thí sinh tại 12C3
 • 12
  12 thí sinh tại 11B6
 • 13
  12 thí sinh tại 12C1
 • 14
  11 thí sinh tại 10A3
 • 15
  11 thí sinh tại 10A12
 • 16
  10 thí sinh tại 11B13
 • 17
  10 thí sinh tại 10A4
 • 18
  9 thí sinh tại 10A8
 • 19
  8 thí sinh tại 10A9
 • 20
  7 thí sinh tại 10A5
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
422

Lượt đăng ký

419

Lượt thi

Đăng ký nhanh: