My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  123 thí sinh tại Liên đội THCS Colette
 • 2
  20 thí sinh tại TPT, Phó TPT Đội
 • 3
  3 thí sinh tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 4
  2 thí sinh tại Khác
 • 5
  1 thí sinh tại Liên đội THCS Thăng Long
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  149 lượt thi tại Liên đội THCS Colette
 • 2
  19 lượt thi tại TPT, Phó TPT Đội
 • 3
  4 lượt thi tại Liên đội THCS Bàn Cờ
 • 4
  2 lượt thi tại Liên đội THCS Bạch Đằng
 • 5
  1 lượt thi tại Liên đội THCS Thăng Long
 • 6
  1 lượt thi tại Khác
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 149
  Tổng lượt đăng ký
 • 176
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Thế Mỹ

Địa chỉ: HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 3
Tel: 0934158178
Email: myhcmup10@gmail.com

Đăng ký nhanh: