My Aloha
Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Bác
Thi trực tuyến
bắt đầu

07h30

19/08/2019

kết thúc

17h00

27/08/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,065 thí sinh đăng ký
 • 1
  246 thí sinh tại Đoàn PK02E
 • 2
  185 thí sinh tại Đoàn PC08
 • 3
  181 thí sinh tại Đoàn CA Q1
 • 4
  168 thí sinh tại CA Thủ Đức
 • 5
  160 thí sinh tại Đoàn PK02
 • 6
  118 thí sinh tại Đoàn CA Tân Phú
 • 7
  100 thí sinh tại Đoàn PC07
 • 8
  98 thí sinh tại Đoàn CA Củ Chi
 • 9
  96 thí sinh tại Đoàn CA Tân Bình
 • 10
  84 thí sinh tại Đoàn CA Q9
 • 11
  82 thí sinh tại Đoàn CA Bình Thạnh
 • 12
  60 thí sinh tại Đoàn CA Nhà Bè
 • 13
  47 thí sinh tại Đoàn PA07
 • 14
  39 thí sinh tại Đoàn PA09
 • 15
  38 thí sinh tại Đoàn CA Q12
 • 16
  33 thí sinh tại Đoàn PH10B
 • 17
  28 thí sinh tại Đoàn PC06
 • 18
  26 thí sinh tại Đoàn PA03
 • 19
  25 thí sinh tại Đoàn PC09
 • 20
  25 thí sinh tại Đoàn PC03
 • Xem thêm
3,156 thí sinh đã thi
 • 1
  384 thí sinh tại Đoàn PK02E
 • 2
  302 thí sinh tại Đoàn PC08
 • 3
  252 thí sinh tại Đoàn CA Q1
 • 4
  248 thí sinh tại CA Thủ Đức
 • 5
  237 thí sinh tại Đoàn PK02
 • 6
  173 thí sinh tại Đoàn CA Củ Chi
 • 7
  162 thí sinh tại Đoàn CA Tân Phú
 • 8
  155 thí sinh tại Đoàn CA Tân Bình
 • 9
  149 thí sinh tại Đoàn CA Bình Thạnh
 • 10
  145 thí sinh tại Đoàn PC07
 • 11
  122 thí sinh tại Đoàn CA Q9
 • 12
  75 thí sinh tại Đoàn PA07
 • 13
  72 thí sinh tại Đoàn CA Nhà Bè
 • 14
  60 thí sinh tại Đoàn PA09
 • 15
  53 thí sinh tại Đoàn PH10B
 • 16
  45 thí sinh tại Đoàn PX01
 • 17
  43 thí sinh tại Đoàn PC06
 • 18
  43 thí sinh tại Đoàn PA06
 • 19
  41 thí sinh tại Đoàn PC09
 • 20
  41 thí sinh tại Đoàn CA Gò Vấp
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ ba, 28/05/2019

Thể lệ hội thi

thống kê
2,065

Lượt đăng ký

3,156

Lượt thi

Đăng ký nhanh: