My Aloha
TÌM HIỂU 04 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG, ĐOÀN
bắt đầu

08h00

08/12/2020

kết thúc

19h00

14/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,814 thí sinh đăng ký
 • 1
  821 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Côn
 • 2
  738 thí sinh tại THPT Gò Công Đông
 • 3
  231 thí sinh tại Tân Hòa
 • 4
  207 thí sinh tại Phước Trung
 • 5
  196 thí sinh tại Tân Tây
 • 6
  108 thí sinh tại Tân Phước
 • 7
  73 thí sinh tại Gia Thuận
 • 8
  69 thí sinh tại Tăng Hòa
 • 9
  68 thí sinh tại Bình Nghị
 • 10
  65 thí sinh tại TânThành
 • 11
  62 thí sinh tại Kiểng Phước
 • 12
  55 thí sinh tại Tân Điền
 • 13
  42 thí sinh tại Bình Ân
 • 14
  37 thí sinh tại Tân Đông
 • 15
  27 thí sinh tại Vàm Láng
 • 16
  11 thí sinh tại Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • Xem thêm
1,799 thí sinh đã thi
 • 1
  715 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Côn
 • 2
  261 thí sinh tại THPT Gò Công Đông
 • 3
  205 thí sinh tại Tân Hòa
 • 4
  177 thí sinh tại Phước Trung
 • 5
  101 thí sinh tại Tân Tây
 • 6
  69 thí sinh tại Tăng Hòa
 • 7
  62 thí sinh tại Bình Nghị
 • 8
  46 thí sinh tại TânThành
 • 9
  37 thí sinh tại Bình Ân
 • 10
  37 thí sinh tại Gia Thuận
 • 11
  30 thí sinh tại Tân Điền
 • 12
  20 thí sinh tại Tân Phước
 • 13
  16 thí sinh tại Kiểng Phước
 • 14
  13 thí sinh tại Tân Đông
 • 15
  8 thí sinh tại Vàm Láng
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ ba, 17/11/2020

thể lệ


Tin tức

thống kê
2,814

Lượt đăng ký

1,799

Lượt thi

Đăng ký nhanh: