My Aloha
TÌM HIỂU 04 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG, ĐOÀN
bắt đầu

00h00

01/12/2020

kết thúc

23h00

07/12/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ ba, 17/11/2020

thể lệ

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: