My Aloha
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Đây là cuộc thi trắc nghiệm online dành cho học sinh, cựu học sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình.
bắt đầu

00h00

26/03/2020

kết thúc

00h00

01/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

189 thí sinh đăng ký
 • 1
  29 thí sinh tại 9A3
 • 2
  26 thí sinh tại Cựu học sinh
 • 3
  22 thí sinh tại 9A5
 • 4
  20 thí sinh tại 8A6
 • 5
  19 thí sinh tại 7TATC
 • 6
  18 thí sinh tại 8A4
 • 7
  9 thí sinh tại 8A1
 • 8
  7 thí sinh tại 8A2
 • 9
  4 thí sinh tại 8A5
 • 10
  3 thí sinh tại 8A10
 • 11
  3 thí sinh tại 9A9
 • 12
  3 thí sinh tại 9A8
 • 13
  3 thí sinh tại 9A7
 • 14
  2 thí sinh tại 9A4
 • 15
  2 thí sinh tại 7A6
 • 16
  2 thí sinh tại 6A1
 • 17
  2 thí sinh tại 7A8
 • 18
  2 thí sinh tại 9A10
 • 19
  2 thí sinh tại 7A11
 • 20
  2 thí sinh tại 9A1
 • Xem thêm
183 thí sinh đã thi
 • 1
  27 thí sinh tại 9A3
 • 2
  25 thí sinh tại Cựu học sinh
 • 3
  22 thí sinh tại 9A5
 • 4
  18 thí sinh tại 8A6
 • 5
  18 thí sinh tại 7TATC
 • 6
  17 thí sinh tại 8A4
 • 7
  8 thí sinh tại 8A1
 • 8
  7 thí sinh tại 8A2
 • 9
  4 thí sinh tại 8A10
 • 10
  4 thí sinh tại 8A5
 • 11
  3 thí sinh tại 9A9
 • 12
  3 thí sinh tại 9A8
 • 13
  3 thí sinh tại 9A7
 • 14
  2 thí sinh tại 6A1
 • 15
  2 thí sinh tại 9A10
 • 16
  2 thí sinh tại 7A11
 • 17
  2 thí sinh tại 9A1
 • 18
  2 thí sinh tại 9A4
 • 19
  2 thí sinh tại 7A8
 • 20
  2 thí sinh tại 7A6
 • Xem thêm
 • 1
  Nhi Nhi
  9A8
 • 2
  Tô Anh Kjt
  9A3
 • 3
  Nguyễn Văn Thành
  9A5
 • 4
  Nguyễn Quỳnh Nga
  7TATC
 • 5
  Hoàng Giang
  7TATC
 • 6
  Phạm Tấn Phát
  9A5
 • 7
  Lương Tuấn Minh
  8A5
 • 8
  Quang
  8A5
 • 9
  Nguyễn Ngọc Minh Thùy
  9A3
 • 10
  Ánh Ngọc
  7TATC
 • 11
  Lê đào quốc duy
  9A5
 • 12
  Hiền Nguyễn
  8A5
 • 13
  Dung Nè
  8A5
 • 14
  Nguyễn Thị Thúy Ly
  8A4
 • Xem thêm
thống kê
189

Lượt đăng ký

183

Lượt thi

Đăng ký nhanh: