My Aloha
TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐOÀN
Đây là cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tỉnh Sóc Trăng.
bắt đầu

00h05

26/03/2020

kết thúc

23h55

31/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

94 thí sinh đăng ký
 • 1
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11A1
 • 2
  19 thí sinh tại Chi đoàn 10A6
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn 11A7
 • 4
  5 thí sinh tại Chi đoàn 11A8
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn 10A2
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn 11A9
 • 7
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A8
 • 8
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A1
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn 10A5
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A4
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10A8
 • 12
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11A5
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11A6
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A10
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A2
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10A3
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A3
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11A10
Xem thêm
92 thí sinh đã thi
 • 1
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11A1
 • 2
  19 thí sinh tại Chi đoàn 10A6
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn 11A7
 • 4
  5 thí sinh tại Chi đoàn 11A8
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn 10A2
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn 11A9
 • 7
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A8
 • 8
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A1
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn 12A4
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10A8
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11A5
 • 12
  2 thí sinh tại Chi đoàn 10A5
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn 11A6
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A10
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn 10A3
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn 12A3
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn 11A10
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Thạch Khôi Nguyên
  Chi đoàn 11A1
 • 2
  Thái Thiều Quang
  Chi đoàn 11A1
 • 3
  Naughty nurse
  Chi đoàn 11A1
 • 4
  Huỳnh Hữu Phúc
  Chi đoàn 11A1
 • 5
  Khưu Thị Tú Trinh
  Chi đoàn 12A8
 • 6
  Thạch Khôi Nguyên
  Chi đoàn 11A1
 • 7
  Phạm Minh Trọng
  Chi đoàn 12A10
 • 8
  Hồng Nguyên Khôi
  Chi đoàn 11A1
 • 9
  Lê Hồng Phong
  Chi đoàn 11A1
 • 10
  Trần Bình Trọng
  Chi đoàn 11A1
 • 11
  Dương Mỹ Huyền
  Chi đoàn 10A6
 • 12
  Huỳnh Ngọc Anh Tiên
  Chi đoàn 12A1
 • 13
  Đỗ Khải
  Chi đoàn 10A6
 • 14
  Trương Thái Bảo
  Chi đoàn 10A6
 • 15
  Nguyễn Bảo Minh Quân
  Chi đoàn 10A6
 • 16
  Mai Huỳnh Quốc Khang
  Chi đoàn 11A1
 • 17
  Nguyễn Trọng Anh
  Chi đoàn 11A1
 • 18
  Cao Thị Thảo Nguyên
  Chi đoàn 12A8
 • 19
  Nguyễn Xuân Thanh Phong
  Chi đoàn 10A8
 • 20
  Thạch Khôi Nguyên
  Chi đoàn 11A1
Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 23/03/2020

HƯỚNG DẪN

thống kê
94

Lượt đăng ký

92

Lượt thi

Đăng ký nhanh: