My Aloha
Thử thách Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác quận Bình Tân năm 2020
bắt đầu

06h45

24/05/2020

kết thúc

07h30

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

37 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
37 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Phạm Minh Trọng
 • 2
  BÙI UYÊN VY
 • 3
  Phạm Quang Thắng
 • 4
  Phạm Thị Tuyết Mai
 • 5
  Diemchi
 • 6
  Trần Kim Tiến
 • 7
  Hằng Hằng
 • 8
  ThanhTrang Phan
 • 9
  nguyễn xuân thụy
 • 10
  Nguyễn Huy
 • 11
  Hanna Kyo
 • 12
  Huỳnh Minh Cường
 • 13
  Tra
 • 14
  Panda Nguyen
 • 15
  Khát Vọng
 • 16
  Vân Anh Mai
 • 17
  Đặng Dương
 • 18
  Kim Phụng
 • 19
  Võ Đại Hành
 • 20
  Bùi Thị Kiều Loan
 • Xem thêm
thống kê
37

Lượt đăng ký

37

Lượt thi

Đăng ký nhanh: