My Aloha
Thử thách Địa lí THPT lần 1
Gồm 40 câu hỏi lí thuyết và sử dụng atlat Địa Lí Việt Nam
bắt đầu

22h00

27/06/2020

kết thúc

23h55

29/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: