My Aloha
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
bắt đầu

08h00

18/05/2020

kết thúc

17h00

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

560 thí sinh đăng ký
 • 1
  90 thí sinh tại Tân Hòa
 • 2
  85 thí sinh tại Phước Trung
 • 3
  67 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Côn
 • 4
  57 thí sinh tại Bình Ân
 • 5
  55 thí sinh tại Tân Phước
 • 6
  35 thí sinh tại TânThành
 • 7
  32 thí sinh tại Tăng Hòa
 • 8
  24 thí sinh tại Tân Tây
 • 9
  22 thí sinh tại THPT Gò Công Đông
 • 10
  17 thí sinh tại Bình Nghị
 • 11
  17 thí sinh tại Tân Đông
 • 12
  16 thí sinh tại Vàm Láng
 • 13
  16 thí sinh tại Gia Thuận
 • 14
  7 thí sinh tại ĐƠN VỊ KHÁC...
 • 15
  6 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND
 • 16
  6 thí sinh tại Tân Điền
 • 17
  3 thí sinh tại Kiểng Phước
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • Xem thêm
384 thí sinh đã thi
 • 1
  83 thí sinh tại Tân Hòa
 • 2
  61 thí sinh tại THPT Nguyễn Văn Côn
 • 3
  49 thí sinh tại Bình Ân
 • 4
  48 thí sinh tại Phước Trung
 • 5
  44 thí sinh tại Tân Phước
 • 6
  17 thí sinh tại THPT Gò Công Đông
 • 7
  16 thí sinh tại Tăng Hòa
 • 8
  13 thí sinh tại TânThành
 • 9
  13 thí sinh tại Tân Tây
 • 10
  12 thí sinh tại Vàm Láng
 • 11
  11 thí sinh tại Bình Nghị
 • 12
  4 thí sinh tại Tân Điền
 • 13
  4 thí sinh tại Gia Thuận
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND
 • 15
  2 thí sinh tại Kiểng Phước
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
560

Lượt đăng ký

384

Lượt thi

Đăng ký nhanh: