banner
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021
bắt đầu

09h00

05/07/2021

kết thúc

23h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
TỈNH ĐOÀN AN GIANG
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
11045
Lượt đăng kí
 • 1 3,030 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,317 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,075 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 942 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 828 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 6 760 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 707 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8 502 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 313 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 10 280 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11 277 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 222 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 13 197 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 14 185 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 15 176 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 16 89 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 17 84 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 18 79 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
Xem thêm
12885
Lượt dự thi
 • 1 3,062 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,795 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,174 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 1,104 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 931 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 6 915 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 911 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 8 665 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 369 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 10 363 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 11 313 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 257 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 13 244 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 14 238 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 15 216 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 16 125 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 17 103 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 18 100 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Minh Đạt
 • 2Lê Diễm Phương
 • 3Trần Thị Mỹ Trang
 • 4Vu hoang long
 • 5Phạm Thị Thanh Danh
 • 6Trần Ngọc Linh
 • 7Phan Nguyễn Hùng Minh
 • 8Trần Thị Kiều Trinh
 • 9Ngô Hà Bảo Ngọc
 • 10Huy Minh
 • 11Lê Thanh Dũng
 • 12Nguyễn Võ Thiện Tâm
 • 13Nguyễn Văn Hiếu
 • 14Lê Thị Cẩm Thi
 • 15Trần thanh
 • 16Chanh Le
 • 17Phan Hồ Trúc Giang
 • 18Huỳnh Ngọc Thiên Kim
 • 19Nguyen Trong Toan
 • 20Lâm Hoàng Dũng
 • 21Huỳnh Ngọc Thiên Kim
 • 22Trần Thị Thanh Nga
 • 23Nguyễn Bích Trân
 • 24Lưu Tiến Dũng
 • 25Đặng Thị Đam
 • 26Nguyễn Văn Hoài
 • 27SaLê Mohamad
 • 28Lê Thanh Phong
 • 29Lê Chí Cường
 • 30Võ Duy Phương
 • 31Phạm Nguyệt
 • 32Trần Thanh Bình
 • 33Lê Minh Tân
 • 34Trần Hoàng
 • 35Trần Thiện Nhân
 • 36Bùi Vũ Linh
 • 37Nguyễn Thanh Tài
 • 38Nguyễn Văn Trí Tình
 • 39Đỗ Thị Bạch Tuyết
 • 40Lê Võ Mỹ Ý
 • 41Triệu Nhựt Giang
 • 42Dương Minh Ngọc
 • 43Tri Tinh
 • 44Đặng Thúy An
 • 45Lưu Tiến Dũng
 • 46Phan Thị Hồng Giang
 • 47Phạm Nghi
 • 48Thảo Tâm
 • 49Toàn
 • 50Trần Thanh Giang
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
11520