banner
bắt đầu

09h00

05/07/2021

kết thúc

23h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
TỈNH ĐOÀN AN GIANG
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
11045
Lượt đăng kí
 • 1 3,062 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,304 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,071 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 942 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 813 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 6 765 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 710 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8 497 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 311 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 10 275 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11 271 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 222 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 13 196 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 14 184 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 15 176 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 16 87 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 17 85 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 18 74 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
Xem thêm
12885
Lượt dự thi
 • 1 3,062 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,795 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,174 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 1,104 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 931 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 6 915 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 911 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 8 665 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 369 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 10 363 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 11 313 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 257 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 13 244 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 14 238 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 15 216 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 16 125 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 17 103 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 18 100 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Minh Đạt
 • 2Lê Diễm Phương
 • 3Trần Thị Mỹ Trang
 • 4Le Vu Truong
 • 5Phạm Thị Thanh Danh
 • 6Nguyễn Thị Ngọc Thư
 • 7Phan Nguyễn Hùng Minh
 • 8Trần Thị Tú Loan
 • 9Ngô Hà Bảo Ngọc
 • 10Huy Minh
 • 11Lê Thanh Dũng
 • 12Nguyễn Võ Thiện Tâm
 • 13Nguyễn Văn Hiếu
 • 14Lê Thị Cẩm Thi
 • 15Trần Thanh Bình
 • 16Chanh Le
 • 17Phan Hồ Trúc Giang
 • 18Nguyễn Hữu Đức
 • 19Nguyen Trong Toan
 • 20Lý Thị Rỡ
 • 21Trương Chí Thuận
 • 22Trần Thị Thanh Nga
 • 23Nguyễn Thị Ngọc Thư
 • 24Lưu Tiến Dũng
 • 25Đặng Thị Đam
 • 26Nguyễn Văn Hoài
 • 27SaLê Mohamad
 • 28Lê Thanh Phong
 • 29Lê Huyền
 • 30Võ Duy Phương
 • 31Phạm Nguyệt
 • 32Lê Văn Quốc Anh
 • 33Lê Minh Tân
 • 34Trần Hoàng
 • 35Trần Thiện Nhân
 • 36Hà Minh Khang
 • 37Phong Lê
 • 38Nguyễn Văn Trí Tình
 • 39Lê Thanh Phong
 • 40Nhu Tinh
 • 41Triệu Nhựt Giang
 • 42Lưu Tiến Dũng
 • 43Tri Tinh
 • 44Đặng Thúy An
 • 45Trần Thanh
 • 46Phan Thị Hồng Giang
 • 47Phạm Nghi
 • 48Thảo Tâm
 • 49Toàn
 • 50Lê Ngọc Huyền
Xem thêm