banner
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021
bắt đầu

09h00

05/07/2021

kết thúc

23h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
TỈNH ĐOÀN AN GIANG
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
11063
Lượt đăng kí
 • 1 3,030 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,317 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,075 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 942 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 828 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 6 760 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 707 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8 502 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 313 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 10 280 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11 277 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 222 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 13 197 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 14 185 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 15 176 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 16 89 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 17 84 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
 • 18 79 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
Xem thêm
11520