banner
bắt đầu

09h00

05/07/2021

kết thúc

23h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Ban tổ chức
TỈNH ĐOÀN AN GIANG
SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
11055
Lượt đăng kí
 • 1 3,064 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,303 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,072 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 942 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 817 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 6 766 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 710 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 8 499 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 312 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 10 275 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 11 272 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 223 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 13 195 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 14 184 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 15 175 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 16 88 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 17 85 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 18 73 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
Xem thêm
12885
Lượt dự thi
 • 1 3,062 thí sinh tại Đoàn trường Đại học An Giang
 • 2 1,795 thí sinh tại Huyện Đoàn Phú Tân
 • 3 1,174 thí sinh tại Thành Đoàn Châu Đốc
 • 4 1,104 thí sinh tại Thành Đoàn Long Xuyên
 • 5 931 thí sinh tại Huyện Đoàn Tri Tôn
 • 6 915 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 911 thí sinh tại Huyện Đoàn Chợ Mới
 • 8 665 thí sinh tại Huyện Đoàn An Phú
 • 9 369 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh
 • 10 363 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Phú
 • 11 313 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Nghề An Giang
 • 12 257 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Y tế An Giang
 • 13 244 thí sinh tại Huyện Đoàn Tịnh Biên
 • 14 238 thí sinh tại Huyện Đoàn Thoại Sơn
 • 15 216 thí sinh tại ĐTN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • 16 125 thí sinh tại Thị Đoàn Tân Châu
 • 17 103 thí sinh tại ĐTN BCH Quân sự tỉnh
 • 18 100 thí sinh tại Huyện Đoàn Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Minh Đạt
 • 2Lê Diễm Phương
 • 3Tran Thi My Trang
 • 4Le Vu Truong
 • 5Phạm Thị Thanh Danh
 • 6Nguyen Thi Ngoc Thu
 • 7Phan Nguyễn Hùng Minh
 • 8Trần Loan
 • 9Ngô Hà Bảo Ngọc
 • 10Huy Minh
 • 11Lê Thanh Dũng
 • 12Nguyễn Võ Thiện Tâm
 • 13Nguyễn Văn Hiếu
 • 14Linh Thi
 • 15Trần Thanh Bình
 • 16Đỗ Thị Kim Thanh
 • 17Phan Hồ Trúc Giang
 • 18Nguyễn Hữu Đức
 • 19Nguyen Trong Toan
 • 20Lý Thị Rỡ
 • 21Nguyễn Thị Hồng Hon
 • 22Trần Thị Thanh Nga
 • 23Lê Thị Cẩm Thi
 • 24Lưu Tiến Dũng
 • 25Dang Thi Dam
 • 26Hoài Nguyễn Văn
 • 27SaLê Mohamad
 • 28Lê Thanh Phong
 • 29Lê Huyền
 • 30Võ Duy Phương
Xem thêm