My Aloha
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM CÁC CẤP
Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII
bắt đầu

13h30

14/08/2020

kết thúc

23h55

20/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,077 thí sinh đăng ký
 • 1
  362 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 2
  335 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 3
  284 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 4
  252 thí sinh tại Trường CĐ Cộng đồng
 • 5
  242 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 6
  198 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 7
  91 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 8
  80 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 9
  63 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 10
  50 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 11
  36 thí sinh tại Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 12
  33 thí sinh tại Công An tỉnh
 • 13
  25 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 14
  12 thí sinh tại Trường CĐ Y tế
 • 15
  7 thí sinh tại Trường ĐH Phan Thiết
 • 16
  3 thí sinh tại Trường CĐ Nghề
 • 17
  3 thí sinh tại Quân sự tỉnh
 • 18
  1 thí sinh tại Biên phòng tỉnh
 • Xem thêm
4,371 thí sinh đã thi
 • 1
  709 thí sinh tại Huyện Tuy Phong
 • 2
  698 thí sinh tại Trường CĐ Cộng đồng
 • 3
  638 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Nam
 • 4
  616 thí sinh tại Thành phố Phan Thiết
 • 5
  461 thí sinh tại Huyện Hàm Thuận Bắc
 • 6
  454 thí sinh tại Huyện Đức Linh
 • 7
  172 thí sinh tại Huyện Tánh Linh
 • 8
  149 thí sinh tại Huyện Hàm Tân
 • 9
  142 thí sinh tại Thị xã La Gi
 • 10
  106 thí sinh tại Huyện Phú Quý
 • 11
  62 thí sinh tại Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 12
  60 thí sinh tại Công An tỉnh
 • 13
  58 thí sinh tại Huyện Bắc Bình
 • 14
  19 thí sinh tại Trường CĐ Y tế
 • 15
  13 thí sinh tại Trường ĐH Phan Thiết
 • 16
  8 thí sinh tại Quân sự tỉnh
 • 17
  5 thí sinh tại Trường CĐ Nghề
 • 18
  1 thí sinh tại Biên phòng tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Duy Bảo
  Trường CĐ Cộng đồng
 • 2
  Nguyễn Hồng Thiên
  Trường CĐ Cộng đồng
 • 3
  Lê Thanh Cẩm Tú
  Trường CĐ Cộng đồng
 • 4
  Minh Luân
  Huyện Tuy Phong
 • 5
  Nguyễn Thị Kim Duyên
  Huyện Tuy Phong
 • 6
  Nguyễn Thanh Hải
  Huyện Tuy Phong
 • 7
  Dương Thành Tâm
  Trường CĐ Cộng đồng
 • 8
  Bi Tô
  Huyện Tuy Phong
 • 9
  Phạm Thị Ái Thùy
  Trường CĐ Cộng đồng
 • 10
  Võ Xuân Lộc
  Thành phố Phan Thiết
 • 11
  Thu Tiên
  Thành phố Phan Thiết
 • 12
  Hoài Lương
  Huyện Tuy Phong
 • 13
  Người Mua Vui
  Huyện Tuy Phong
 • 14
  xuan huynh
  Huyện Tuy Phong
 • 15
  Ngọc Thảo
  Huyện Tuy Phong
 • 16
  Phan Hoài Bảo
  Huyện Tuy Phong
 • 17
  Xã Đoàn Vĩnh Hảo
  Huyện Tuy Phong
 • 18
  Nguyễn Thị Khánh Hảo
  Huyện Tuy Phong
 • 19
  Tuấn Nguyễn
  Huyện Tuy Phong
 • 20
  Minh Luân
  Huyện Tuy Phong
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 14/08/2020

KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN 4

Thứ sáu, 07/08/2020

KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN 3

Thứ năm, 30/07/2020

KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN 2

Thứ ba, 14/07/2020

KẾT QUẢ CUỘC THI TUẦN 1

thống kê
2,077

Lượt đăng ký

4,371

Lượt thi

Đăng ký nhanh: