My Aloha
Thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 (Lần 1 - Tháng 8/2021)
Kế hoạch số 244/KH-LĐLĐ ngày 30/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre
bắt đầu

10h00

02/08/2021

kết thúc

10h15

02/08/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 lượt đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 lượt dự thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: