My Aloha
Thi trực tuyến lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2020
Thi trực tuyến lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2020
bắt đầu

08h00

28/03/2020

kết thúc

08h00

30/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

319 thí sinh đăng ký
 • 1
  102 thí sinh tại QUẬN ĐOÀN 7
 • 2
  85 thí sinh tại Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 3
  65 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 4
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 5
  11 thí sinh tại Đoàn phường Phú Thuận
 • 6
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Quyền
 • 7
  4 thí sinh tại Đoàn Phường Tân Kiểng
 • 8
  3 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thuận Tây
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện
 • 10
  3 thí sinh tại Đoàn trường Nam Sài Gòn
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phú Mỹ
 • 12
  2 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thuận
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDNN và GDTX
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trường Nam Sài Gòn
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Ngô Quyền
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Lê Thánh Tôn
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Viện Kiểm sát
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn phường Tân Hưng
Xem thêm
314 thí sinh đã thi
 • 1
  111 thí sinh tại QUẬN ĐOÀN 7
 • 2
  72 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 3
  62 thí sinh tại Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 4
  17 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 5
  14 thí sinh tại Đoàn phường Phú Thuận
 • 6
  5 thí sinh tại Đoàn Phường Tân Kiểng
 • 7
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Quyền
 • 8
  3 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thuận
 • 9
  3 thí sinh tại Đoàn trường Nam Sài Gòn
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Ngô Quyền
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn phường Tân Thuận Tây
 • 12
  2 thí sinh tại Đoàn phường Phú Mỹ
 • 13
  2 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trường Nam Sài Gòn
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 17
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDNN và GDTX
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn phường Tân Hưng
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phong
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Tân Phong
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Ngô Ngọc Thơ
  Đoàn phường Tân Phú
 • 2
  Nhật Anh
  Chi đoàn GV trường THPT Ngô Quyền
 • 3
  Nguyễn Quỳnh Hoa
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 4
  Trần L.A
  Đoàn phường Tân Phú
 • 5
  Lê Phương Anh
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 6
  Hưng Lê Quốc
  Đoàn phường Phú Thuận
 • 7
  Đặng Phương Quỳnh
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 8
  Trần Thị Khánh Như
  Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 9
  Châu Dĩnh Khang
  Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 10
  Nguyễn Gia Hân
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 11
  Nguyễn Thanh Thủy
  Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 12
  Lê Việt Cường
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 13
  Nguyễn Khánh Phương Nghi
  Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 14
  Yoorenji Jo
  Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 15
  Khai Minh Nguyen Dinh
  Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 16
  Ngô Thư
  Đoàn Doanh nghiệp Quận
 • 17
  Khánh Đoan
  Đoàn phường Tân Thuận Đông
 • 18
  Nguyễn Dạ Anh Thư
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 19
  Kim Như
  QUẬN ĐOÀN 7
 • 20
  Phan Mai Bảo Anh
  QUẬN ĐOÀN 7
Xem thêm
thống kê
319

Lượt đăng ký

314

Lượt thi

Đăng ký nhanh: