My Aloha
THI TRỰC TUYẾN ĐỢT II
THI TRỰC TUYẾN ĐỢT II
bắt đầu

12h00

14/08/2019

kết thúc

12h00

15/08/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
  • 1
    2 thí sinh tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
  • 2
    1 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
3 thí sinh đã thi
  • 1
    3 thí sinh tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
3

Lượt đăng ký

3

Lượt thi

Đăng ký nhanh: