My Aloha
THI TÌM HIỂU DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI PHỤ NỮ, TRẺ EM
Tuyên tuyền, phổ biến những nội dung cơ bản về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế
bắt đầu

10h00

02/05/2020

kết thúc

10h00

30/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
9,061

Lượt đăng ký

12,141

Lượt thi

Đăng ký nhanh: