My Aloha
THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 6- NĂM 2020
LẦN 6
bắt đầu

20h30

20/06/2020

kết thúc

21h10

20/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

339 thí sinh đăng ký
 • 1
  265 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  74 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
336 thí sinh đã thi
 • 1
  264 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  72 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
339

Lượt đăng ký

336

Lượt thi

Đăng ký nhanh: