My Aloha
THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 3- NĂM 2020
THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 3- NĂM 2020
bắt đầu

20h30

30/05/2020

kết thúc

21h10

30/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

380 thí sinh đăng ký
 • 1
  271 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  109 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
380 thí sinh đã thi
 • 1
  268 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  112 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
380

Lượt đăng ký

380

Lượt thi

Đăng ký nhanh: