My Aloha
THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 2- NĂM 2020
LẦN 2
bắt đầu

20h30

23/05/2020

kết thúc

21h10

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

340 thí sinh đăng ký
 • 1
  211 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  129 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
338 thí sinh đã thi
 • 1
  210 thí sinh tại TỈNH KHÁC
 • 2
  128 thí sinh tại TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • 1
  Nam đẹp trai vl
  TỈNH KHÁC
 • 2
  Nguyễn Văn Tiến
  TỈNH KHÁC
 • 3
  Lương Văn Thông
  TỈNH KHÁC
 • 4
  Thành Thông
  TỈNH KHÁC
 • 5
  Thảo Tây
  TỈNH KHÁC
 • 6
  Nguyễn Đạt Phát
  TỈNH KHÁC
 • 7
  Hồng Quân
  TỈNH KHÁC
 • 8
  Kem
  TỈNH KHÁC
 • 9
  Nguyễn Thùy Dung
  TỈNH KHÁC
 • 10
  Lê Hữu Thắng
  TỈNH KHÁC
 • 11
  Hòa Nắng
  TỈNH KHÁC
 • 12
  Bùi Hường
  TỈNH KHÁC
 • 13
  Phạm Thắng-30 đề
  TỈNH KHÁC
 • 14
  Nguyễn Khánh Chi
  TỈNH KHÁC
 • 15
  Hồng Ngọc
  TỈNH KHÁC
 • 16
  Phạm Lê
  TỈNH KHÁC
 • 17
  Trần Trung Dũng
  TỈNH KHÁC
 • 18
  Lộc Huy
  TỈNH KHÁC
 • 19
  Vũ Trung
  TỈNH KHÁC
 • 20
  An Lê
  TỈNH KHÁC
 • Xem thêm
thống kê
340

Lượt đăng ký

338

Lượt thi

Đăng ký nhanh: