My Aloha
Thi thử "Nông dân và pháp luật" năm 2020
Thi thử Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với chủ đề: “Nông dân và Pháp luật” Năm 2020
bắt đầu

08h00

21/05/2020

kết thúc

23h55

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11 thí sinh đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại Khác
 • 2
  1 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 3
  1 thí sinh tại Đa Phước
 • 4
  1 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  1 thí sinh tại Tân Túc
9 thí sinh đã thi
 • 1
  6 thí sinh tại Khác
 • 2
  1 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 3
  1 thí sinh tại Đa Phước
 • 4
  1 thí sinh tại Tân Túc
 • 1
  DANG THI HONG PHONG
  Khác
 • 2
  Uyên Nhi
  Khác
 • 3
  Xuandungtpt
  Khác
 • 4
  Bùi Uyên Vy
  Khác
 • 5
  Nga Đặng
  Khác
 • 6
  best yasuo
  Khác
 • 7
  Đỗ Đại Kiều Uyên
  Đa Phước
 • 8
  Pham Lai
  Tân Nhựt
 • 9
  Linh Lê Hoàng Vũ
  Tân Túc
 • Xem thêm
Đơn vị đồng hành
thống kê
11

Lượt đăng ký

9

Lượt thi

Đăng ký nhanh: