banner
THI THỬ Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng & công tác thi đua, khen thưởng 2021
bắt đầu

09h00

10/06/2021

kết thúc

17h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

391
Lượt đăng kí
 • 1 275 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2 85 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
 • 3 43 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
1601
Lượt dự thi
 • 1 906 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2 358 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
 • 3 337 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Thị Hằng
 • 2Nguyễn Minh Tân
 • 3Bùi Trung Tín
 • 4Nguyễn Kim Thành
 • 5Bui Trung Tin
 • 6Tiếu Loan Phương
 • 7Nguyễn Thanh Bình
 • 8Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • 9Nguyễn Minh Trang
 • 10Nguyễn Thị Mỹ Loan
 • 11Phan Quang Vinh
 • 12Nguyễn Thị Liền
 • 13Lê Nhựt Thúy An
 • 14NGUYỄN DUY VIỆT
 • 15 Nguyễn Quỳnh Trân
 • 16Lê Hửu Thì
 • 17Dương Quốc Hiệp
 • 18Trần Kim Soa
 • 19Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • 20Lê Kim Yến
 • 21Nhị Tuấn
 • 22NHỊ HỮU TUẤN
 • 23Lê Thị Kiều Trang
 • 24Huỳnh Diễm
 • 25Phạm Phụng
 • 26Hồ Thị Hồng Duyên
 • 27Nguyễn Nhựt Thanh
 • 28VÕ THỊ HIỀN LƯƠNG
 • 29Lê Kim Yến
 • 30Nguyễn Thị Thu Hương
 • 31Binh Nguyen
 • 32Đống Văn Chơn
 • 33Cao Thị Ngọc Ánh
 • 34Cao Thị Ngọc Nên
 • 35Nguyen Van Loi
 • 36CAO THỊ NGỌC NÊN
 • 37Hồ Thị Hồng Duyên
 • 38Nguyễn Thị Thảo Ly
 • 39Bùi Nhân Nghĩa
 • 40Nguyễn Minh Tiến
 • 41Trần Thị Cẩm Duy
 • 42tan nguyen
 • 43Nguyễn Thị Danh Lam
 • 44Ngô Thị Thanh Oanh
 • 45Nguyễn Văn Tấn
 • 46Trần Lệ Huyền
 • 47Kiệt Hồ Văn
 • 48Nguyễn Quốc Tuấn
 • 49Bùi Thị Bích Tuyền
 • 50Võ Văn Tuấn
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
10140