My Aloha
THI THỬ Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng & công tác thi đua, khen thưởng 2021
Mỗi thí sinh có tối đa 02 lượt thi mỗi tuần: Tuần 1: Từ ngày 05-09/7/2021; Tuần 2: Từ ngày 12-16/7/2021; Tuần 3: Từ ngày 19-23/7/2021;
bắt đầu

09h00

10/06/2021

kết thúc

17h00

31/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

125 lượt đăng ký
 • 1
  96 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2
  20 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
 • 3
  9 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
450 lượt dự thi
 • 1
  343 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2
  82 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
 • 3
  25 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
 • 1
  Lê Kim Yến
  Cả 2 đối tượng trên
 • 2
  Nhị Tuấn
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 3
  Huỳnh Diễm
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 4
  Trần Kim Soa
  Cả 2 đối tượng trên
 • 5
  Phạm Phụng
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 6
  Binh Nguyen
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 7
  Trần Thị Cẩm Duy
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 8
  Bùi Nhân Nghĩa
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 9
  Oanh Ngo
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 10
  Kiệt Hồ Văn
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 11
  Nguyễn Minh Tiến
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 12
  Ngô Thị Thanh Oanh
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 13
  Nguyễn Văn Lập
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 14
  Trương Khắc Dũng
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 15
  Huỳnh Thị Ngọc
  Cả 2 đối tượng trên
 • 16
  Dương Thọ Tùng
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 17
  Phạm Văn Mười
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 18
  Thị Nguyên Thùy Nguyễn
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 19
  Võ Thị Kim Trang
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 20
  Nguyễn Thị Thảo Ly
  Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 17/06/2021

Giới thiệu Hội thi

Thứ năm, 17/06/2021

Hướng dẫn dự thi


thống kê
125

Lượt đăng ký

450

Lượt thi

Đăng ký nhanh: