My Aloha
THI THỬ: Hội thi "Phụ nữ Bình Chánh với cộng đồng Asean" năm 2020
Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Bình Chánh tổ chức Hội thi trực tuyến Phụ nữ Bình Chánh với cộng đồng Asian
bắt đầu

08h00

25/06/2020

kết thúc

17h00

05/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29 thí sinh đăng ký
 • 1
  6 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 2
  4 thí sinh tại Khác
 • 3
  4 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 4
  2 thí sinh tại Bình Hưng
 • 5
  2 thí sinh tại Qui Đức
 • 6
  2 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 7
  2 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 8
  2 thí sinh tại Tân Kiên
 • 9
  1 thí sinh tại An Phú Tây
 • 10
  1 thí sinh tại Bình Chánh
 • 11
  1 thí sinh tại Tân Túc
 • 12
  1 thí sinh tại Hưng Long
 • 13
  1 thí sinh tại Tân Nhựt
 • Xem thêm
162 thí sinh đã thi
 • 1
  80 thí sinh tại Vĩnh Lộc B
 • 2
  17 thí sinh tại Qui Đức
 • 3
  16 thí sinh tại Tân Quý Tây
 • 4
  13 thí sinh tại Vĩnh Lộc A
 • 5
  12 thí sinh tại Khác
 • 6
  8 thí sinh tại Tân Kiên
 • 7
  4 thí sinh tại Bình Hưng
 • 8
  3 thí sinh tại An Phú Tây
 • 9
  3 thí sinh tại Bình Chánh
 • 10
  2 thí sinh tại Tân Nhựt
 • 11
  2 thí sinh tại Lê Minh Xuân
 • 12
  1 thí sinh tại Tân Túc
 • 13
  1 thí sinh tại Hưng Long
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
29

Lượt đăng ký

162

Lượt thi

Đăng ký nhanh: