My Aloha
Thi thử Đấu trường tri thức lần 2
Phần thi thử Đấu trường tri thức lần 2
bắt đầu

05h00

05/05/2020

kết thúc

18h00

20/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

856 thí sinh đăng ký
 • 1
  177 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 2
  145 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 3
  113 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 4
  83 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 5
  76 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 6
  58 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  44 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 8
  27 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 9
  25 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 10
  21 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 11
  19 thí sinh tại Khác
 • 12
  15 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 13
  14 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 14
  13 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 15
  9 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 16
  8 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  7 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 18
  2 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • Xem thêm
1,642 thí sinh đã thi
 • 1
  379 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 2
  277 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 3
  225 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 4
  154 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 5
  132 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 6
  126 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  63 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 8
  59 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 9
  46 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 10
  36 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 11
  25 thí sinh tại Khác
 • 12
  22 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 13
  20 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 14
  19 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 15
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 17
  14 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  13 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Phước Trọng
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 2
  Hồng Ngọc
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 3
  Huỳnh Xuân Mai
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  Trương Thị Mỹ Duyên
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 5
  Phan Trung Hưng
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 6
  Hoàng Thị Vân
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 7
  Huyền Nguyễn
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 8
  Vỏ Hoàng Em
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 9
  Tô Thị Yến Nhi
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 10
  Ngô Kiêm Yến
  Huyện đoàn Tam Nông
 • 11
  TRẦN HẢI ÂU
  Thành đoàn Cao Lãnh
 • 12
  Trần Thị Thanh Thủy
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 13
  Yến Nhi
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 14
  Trần Gia Huy
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 15
  Nguyễn Thành Nhớ
  Huyện đoàn Tam Nông
 • 16
  Tiêu Anh Hào
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 17
  Đào Thị Kim Ngân
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 18
  Tô Thị Yến Nhi
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 19
  Nguyễn Trần Ngọc Hân
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 20
  H T Sang
  Huyện đoàn Châu Thành
 • Xem thêm
thống kê
856

Lượt đăng ký

1,642

Lượt thi

Đăng ký nhanh: