My Aloha
Thi thử cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật
Vòng thi tuần sẽ diễn ra từ ngày 5/10/2020 đến ngày 22/10/2020
bắt đầu

09h00

02/10/2020

kết thúc

17h00

28/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

773 thí sinh đăng ký
 • 1
  152 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 2
  80 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 3
  79 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  64 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 5
  59 thí sinh tại Khác
 • 6
  57 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 7
  51 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 8
  47 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 9
  40 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 10
  36 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 11
  35 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 12
  25 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 13
  15 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 14
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 15
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  5 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  1 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
3,058 thí sinh đã thi
 • 1
  848 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 2
  744 thí sinh tại Khác
 • 3
  444 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 4
  227 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 5
  168 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  119 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 7
  118 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 8
  105 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 9
  63 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 10
  50 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 11
  43 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 12
  34 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 13
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  32 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 15
  15 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  13 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  2 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Phan Thái Trung
  Thị đoàn Hồng Ngự
 • 2
  Trương Ngọc Oanh
  Thị đoàn Hồng Ngự
 • 3
  Khoa
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 4
  Nguyễn Thị Ngọc Dung
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 5
  Cát Tường
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 6
  Trương Thị Cẩm Quý
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 7
  Phú
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 8
  Diệp Võ Hoàng Lâm
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 9
  Mai Thi Y
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 10
  Tấn Lực
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 11
  Nguyễn Đăng Khoa
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 12
  Nam Huỳnh
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  Nguyễn Đỗ Tấn Đạt
  Huyện đoàn Châu Thành
 • 14
  Tấn Minh
  Thành đoàn Sa Đéc
 • 15
  Huỳnh Thư
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 16
  Trần Hoàng Phúc
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 17
  Hàn Nhất
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 18
  Tường Vy
  Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 19
  Tường Vi
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
773

Lượt đăng ký

3,058

Lượt thi

Đăng ký nhanh: