My Aloha
Thi thử cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật
Vòng thi tuần sẽ diễn ra từ ngày 5/10/2020 đến ngày 22/10/2020
bắt đầu

09h00

02/10/2020

kết thúc

17h00

29/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

835 lượt đăng ký
 • 1
  154 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 2
  87 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 3
  83 thí sinh tại Khác
 • 4
  82 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 5
  66 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6
  63 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 7
  53 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 8
  53 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 9
  43 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 10
  38 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 11
  36 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 12
  25 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 13
  16 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 14
  15 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 15
  12 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 16
  6 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 17
  3 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
3,186 lượt dự thi
 • 1
  852 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 2
  790 thí sinh tại Khác
 • 3
  447 thí sinh tại Huyện Cao Lãnh
 • 4
  251 thí sinh tại Thành phố Sa Đéc
 • 5
  170 thí sinh tại Huyện Hồng Ngự
 • 6
  128 thí sinh tại Thành phố Cao Lãnh
 • 7
  122 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 8
  120 thí sinh tại Huyện Lai Vung
 • 9
  64 thí sinh tại Huyện Tháp Mười
 • 10
  59 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 11
  48 thí sinh tại Huyện Lấp Vò
 • 12
  35 thí sinh tại Thành phố Hồng Ngự
 • 13
  33 thí sinh tại Huyện Thanh Bình
 • 14
  32 thí sinh tại Huyện Tam Nông
 • 15
  16 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 16
  15 thí sinh tại Huyện Tân Hồng
 • 17
  4 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
835

Lượt đăng ký

3,186

Lượt thi

Đăng ký nhanh: