My Aloha
Thi thử Cuộc thi trực tuyến An Toàn giao thông năm 2020
Phần thi thử
bắt đầu

05h00

20/08/2020

kết thúc

18h00

30/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,981 thí sinh đăng ký
 • 1
  370 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 2
  360 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 3
  331 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 4
  326 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 5
  293 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 6
  243 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 7
  226 thí sinh tại Khác
 • 8
  142 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 9
  139 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  124 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 11
  122 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 12
  87 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 13
  60 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  52 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 15
  37 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  28 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 17
  22 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  19 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
6,205 thí sinh đã thi
 • 1
  823 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 2
  750 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 3
  695 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 4
  681 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 5
  547 thí sinh tại Khác
 • 6
  528 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 7
  511 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 8
  290 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 9
  282 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  249 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 11
  224 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 12
  167 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 13
  151 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 14
  112 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 15
  66 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  60 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 17
  42 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  27 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  trang nguyễn
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 2
  nguyễn hóa
  Khác
 • 3
  Chi Hieu
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 4
  Thànhsiucute
  Khác
 • 5
  Đỗ Tuấn Kiên
  Khác
 • 6
  l11a8nongvanbao
  Khác
 • 7
  Đăng Nguyễn
  Khác
 • 8
  Thùy Linh
  Khác
 • 9
  Nguyễn K.Hai
  Khác
 • 10
  Loan Vo
  Khác
 • 11
  Quaan Sad
  Khác
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
2,981

Lượt đăng ký

6,205

Lượt thi

Đăng ký nhanh: