My Aloha
THI THỬ Cuộc thi trực tuyến
Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
bắt đầu

06h25

27/04/2021

kết thúc

06h25

16/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

118 thí sinh đăng ký
 • 1
  32 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 2
  18 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 3
  16 thí sinh tại Khác
 • 4
  14 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 5
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 6
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  3 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 8
  3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 9
  3 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 10
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 11
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 12
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 13
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  1 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • Xem thêm
644 thí sinh đã thi
 • 1
  346 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 2
  121 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 3
  88 thí sinh tại Khác
 • 4
  26 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 5
  24 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 6
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 7
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 9
  4 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 10
  4 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 11
  3 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 12
  3 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 13
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 14
  1 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
118

Lượt đăng ký

644

Lượt thi

Đăng ký nhanh: