My Aloha
THI THỬ 2021_LỊCH SỬ_ĐỀ 3
50 phút, 40 câu, chọn 1 phương án, không giới hạn lượt thi
bắt đầu

19h00

10/06/2021

kết thúc

19h00

12/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28 lượt đăng ký
 • 1
  7 thí sinh tại 12A11
 • 2
  6 thí sinh tại 12A10
 • 3
  5 thí sinh tại 12A9
 • 4
  4 thí sinh tại 12A6
 • 5
  3 thí sinh tại 12A2
 • 6
  1 thí sinh tại 11A3
 • 7
  1 thí sinh tại 12A1
 • 8
  1 thí sinh tại 12A4
 • Xem thêm
51 lượt dự thi
 • 1
  19 thí sinh tại 12A11
 • 2
  12 thí sinh tại 12A9
 • 3
  7 thí sinh tại 12A10
 • 4
  4 thí sinh tại 12A2
 • 5
  3 thí sinh tại 12A6
 • 6
  2 thí sinh tại 11A3
 • 7
  1 thí sinh tại 12A4
 • 8
  1 thí sinh tại 12A3
 • 9
  1 thí sinh tại Khác
 • 10
  1 thí sinh tại 12A1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
28

Lượt đăng ký

51

Lượt thi

Đăng ký nhanh: