My Aloha
Thi thử 2
Có 3 lần thi, mỗi lần 35 câu. Chỉ tiêu tối thiểu phải đạt 25 câu
bắt đầu

05h15

05/06/2021

kết thúc

05h15

18/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

36 lượt đăng ký
48 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
36

Lượt đăng ký

48

Lượt thi

Đăng ký nhanh: