My Aloha
THI TAY NGHỀ KTV NHŨ ẢNH
bắt đầu

08h00

18/01/2021

kết thúc

17h00

18/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6 thí sinh đăng ký
5 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
6

Lượt đăng ký

5

Lượt thi

Đăng ký nhanh: