My Aloha
thi sử lần 3
thời gian 50 phút, học sinh chọn đáp án đúng
bắt đầu

11h55

11/06/2021

kết thúc

22h30

13/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

68 lượt đăng ký
82 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
68

Lượt đăng ký

82

Lượt thi

Đăng ký nhanh: