My Aloha
THI ONLINE TÌM HIỂU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
bắt đầu

20h00

06/05/2019

kết thúc

23h00

08/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,912 thí sinh đăng ký
 • 1
  840 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 2
  590 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 3
  504 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 4
  296 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 5
  286 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • 6
  233 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 7
  163 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • Xem thêm
4,102 thí sinh đã thi
 • 1
  1,125 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 2
  820 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 3
  767 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 4
  472 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • 5
  435 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • 6
  273 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 7
  210 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
2,912

Lượt đăng ký

4,102

Lượt thi

Đăng ký nhanh: