My Aloha
Thi học kỳ 2 Sinh 10 - lớp 10A2
Bài thi diễn ra trong 40 phút, thí sinh chọn 1 đáp án đúng nhất, không được chọn tab khác trong khi làm bài nếu không sẽ bị trừ nửa số điểm.
bắt đầu

08h30

05/05/2021

kết thúc

09h10

05/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

55 thí sinh đăng ký
58 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
55

Lượt đăng ký

58

Lượt thi

Đăng ký nhanh: