My Aloha
Thanh niên với pháp luật và tìm hiểu Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
ĐỢT 2: THI TÌM HIỂU VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
bắt đầu

08h00

23/07/2021

kết thúc

08h00

28/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

81 lượt đăng ký
 • 1
  54 thí sinh tại Thôn Quảng Đại
 • 2
  22 thí sinh tại Thôn Thanh Vân
 • 3
  3 thí sinh tại Thôn Ô Gia
 • 4
  1 thí sinh tại Thôn Khương Mỹ
 • 5
  1 thí sinh tại Thôn Trang Điền Gia Nam
149 lượt dự thi
 • 1
  98 thí sinh tại Thôn Quảng Đại
 • 2
  43 thí sinh tại Thôn Thanh Vân
 • 3
  5 thí sinh tại Thôn Ô Gia
 • 4
  2 thí sinh tại Thôn Trang Điền Gia Nam
 • 5
  1 thí sinh tại Thôn Khương Mỹ
 • 1
  Phạm Khánh Minh
  Thôn Quảng Đại
 • 2
  Lê Phước Hoàng Nghĩa
  Thôn Quảng Đại
 • 3
  Tăng Văn Mạnh
  Thôn Quảng Đại
 • 4
  Lê Phước Hoàng Nghĩa
  Thôn Quảng Đại
 • 5
  Nguyễn Mạnh Cường
  Thôn Thanh Vân
 • 6
  Nguyễn Xuân Trường
  Thôn Thanh Vân
 • 7
  Tăng Văn Mạnh
  Thôn Quảng Đại
 • 8
  Phạm Khánh Minh
  Thôn Quảng Đại
 • 9
  Đỗ Quang Hân
  Thôn Thanh Vân
 • 10
  Nguyễn Thành Vinh
  Thôn Thanh Vân
 • 11
  Trần Ngọc Tiến
  Thôn Thanh Vân
 • 12
  Phạm Thị Kim Tiền
  Thôn Quảng Đại
 • 13
  Nguyên
  Thôn Quảng Đại
 • 14
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Thôn Quảng Đại
 • 15
  Lê Minh Tài
  Thôn Thanh Vân
 • 16
  Nguyễn Xuân Trường
  Thôn Thanh Vân
 • 17
  Lê Văn Lợi
  Thôn Thanh Vân
 • 18
  Hồng Trường
  Thôn Thanh Vân
 • 19
  Phạm Thị Kim Tiền
  Thôn Quảng Đại
 • 20
  Phạm Thị Kim Tiền
  Thôn Quảng Đại
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
81

Lượt đăng ký

149

Lượt thi

Đăng ký nhanh: