My Aloha
Thanh niên Đồng Nai với Văn hóa giao thông Tuần 3
Cuộc thi được diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 08/9/2019 đến ngày 27/9/2019. Mỗi lượt thi trả lời 20 câu hỏi, thời gian tối đa để làm bài thi là 05 phút.
bắt đầu

08h00

22/09/2019

kết thúc

12h00

27/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

354 thí sinh đăng ký
 • 1
  103 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 2
  66 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 3
  47 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 4
  30 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 5
  23 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 6
  16 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 7
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 8
  11 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 9
  10 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 10
  8 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 11
  6 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 13
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 14
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 15
  3 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 16
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • Xem thêm
8,071 thí sinh đã thi
 • 1
  4,979 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 2
  1,279 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  618 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 4
  420 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 5
  281 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 6
  101 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 7
  95 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 8
  72 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 9
  58 thí sinh tại Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh
 • 10
  46 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 11
  33 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
 • 12
  25 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 13
  23 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 14
  12 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 15
  9 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 16
  7 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng
 • 17
  5 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 18
  4 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
354

Lượt đăng ký

8,071

Lượt thi

Đăng ký nhanh: